Угода про використання

Для одержання поштової адреси (реєстрації) на email.zp.ua необхідно ознайомитися з нижчеподаними умовами та виразити свою згоду з ними. Email.zp.ua це поштовий сервіс, що надається на наступних умовах:

Можливості

Обмеження

Перелік папок

Ця сторінка призначена для перегляду списку папок, їх розмірів, видалення непотрібних папок.

Для видалення папок виділіть папки, що видаляються, і натисніть кнопку

Для перегляду вмісту папки необхідно кликнути на її назві.

Перелік листів

Ця сторінка призначена для перегляду переліку листів, їхнього видалення, переміщення в інші папки.

Для того, щоб прочитати повідомлення необхідно кликнути на темі повідомлення.

Для видалення повідомлень виділіть повідомлення, що видаляються, і натисніть кнопку

Для переміщення повідомлення(повідомлень) в іншу папку потрібно:

Перегляд повідомлення

none written yet

Підготовка листа

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо Ви пишете довгий лист (тобто такий, на введення якого потрібно більш 25 хвилин), не набирайте текст листа безпосередньо в броузері, а наберіть його в якому-небудь текстовому редакторі, наприклад notepad(Записна книжка), і вставте його через буфер обміну. Це зв'язано з застаріванням сесій

no more written yet

Підтвердження про відправлення

none written yet

Установки

none written yet

Впорядкування правил фільтрації пошти що надходить

Фільтрування пошти що надходить можливо по п'яти параметрам: змісту полів "Від", "Тема", "Кому", "Копії" та Розмір надісланого до Вас листа.

За результатами виконання умов фільтр дозволяє автоматично виконати одну із слідуючих дій: Відповісти повідомленням про помилку "Немає такої адреси", Перенести до теки, Переслати на адресу або Відповісти повідомленням.

В полях "Від", "Тема", "Кому", "Копії" Ви можете перелічити кілька текстових виразів для пошуку, розділюючи їх знаком "вертикальна лінія" ("|") -- цей знак інтерпретується як логічне "або". Пропуски, що розміщені перед або після цього знака, ігноруються. Також в цих полях дозволяється використання знака "*"(замінює послідовність будь-яких символів будь-якої кількості) та "?" (замінює один символ).
Також ви можете вибрати різновид умови "regex" або "!regex". В цьому випадку вираз інтерпретується як регулярний вираз unix(дивись man на egrep)

Наприклад, Ви можете зробити так, щоб всі листи, що надходять від vasya@mail.ru, автоматично складалися до теки vasya. Для цьго Вам потрібно:

Якшо у Вас вже є фільтр, Ви можете додати до ньго ще одну адресу відправника, відокремивши нову адресу від попередніх знаком "|".

Для внесення змін в існуючий фільтр скористуйтесь посиланням "Редагувати" поряд з потрібним фільтром на сторінці з переліком Ваших фільтрів.

Посля фіксування змін Ви знову побачите сторінку з переліком Ваших фільтрів. Ви можете продовжити редагувати фільтри або повернутися до роботи з поштою, використовуючи посилання в меню.

Коли у Вас є декілька фільтрів, починає відігравати важливе значення порядок, в якому ці фільтри застосовуються, тому що один лист може задовольняти вимогам кількох фільтрів та згідно до цього може бути оброблено різними засобами. Використовуйте посилання "Вгору" щоб міняти порядок використання фільтрів. Ви також можете використовувати опцію "Не застосовувати решту фільтрів до цього листа" щоб до листа, що задовольняє цьому фільтру не застосовувались інші фільтри. Ці фільтри не діють для листів від адресатів з "Чорного листка".

Питання, які часто виникають

  1. Як змінити пароль?
  2. Як настроїти доступ через POP сервер?

1. Як змінити пароль?

Для того, щоб змінити пароль виберіть пункт "Установки", вкажіть Ваш поточний пароль а також новий пароль двічі і кликніть на кнопці "Внести зміни"

2. Як настроїти доступ через POP сервер?

Насамперед вирішіть, чи потрібний Вам такий доступ. Одержавши пошту на свою машину, Ви не зможете більше бачити отримані листи звідусіль.

Якщо ж Ви вибрали цей варіант, то заведіть новий обліковий запис, де в якості POP сервера вкажіть pop.email.zp.ua або відповідно pop.pochta.zp.ua, а в якості SMTP сервера -- той SMTP сервер, через який Ви відправляєте свою пошту (як правило адресу цього сервера Вам повідомляє Ваш провайдер)

Якщо Ви одержуєте повідомлення про неможливість установити з'єднання з POP сервером -- звертайтесь до Вашого провайдера.